Dotacje do pomp ciepła


Unia Europejska traktuje inwestycje proekologiczne w sposób priorytetowy. W wielu krajach kontynentu rozwinięto system dotacji wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii. W Polsce fundusze na ten cel nie są tak rozbudowane jak w zachodniej części Europy, ale istnieje możliwość uzyskania dotacji z różnych źródeł.

            Przede wszystkim warto sprawdzić dostępność dotacji w swojej gminie lub powiecie. Dzięki nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 roku osoby fizyczne mogą występować o dotacje na projekty proekologiczne z budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Szczegóły rozliczania i przyznawania dotacji ustalają same samorządy, więc kwestie te wyglądają inaczej w poszczególnych częściach kraju. Niektóre miasta w Polsce zapewniały dopłaty do pomp ciepła w wysokości nawet 40% wartości inwestycji.

            Kolejnym źródłem dopłat jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każde województwo przyjmuje własną politykę wsparcia inwestycji proekologicznych na swoim terenie. Szczegóły konkretnych programów można poznać m.in. w placówkach WFOŚiGW i na ich stronach internetowych.

            Obecnie najbardziej popularnym ogólnopolskim programem tego typu jest Prosument. Pomoc finansowa dotyczy pomp ciepła połączonych z instalacjami produkującymi czystą energię elektryczną, zwłaszcza z panelami słonecznymi. Pieniądze są wypłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko osoby prywatne chcące kupić i zainstalować ekologiczne urządzenia, ale także samorządy czy wspólnoty mieszkaniowe.

            Posiadacze domów mieszkalnych mogą ubiegać się o tzw. premię termoizolacyjną. Opcja taka została zagwarantowana dzięki ustawie o wspieraniu termoizolacji i remontów, która obowiązuje od 19 marca 2009 roku. Wysokość dostępnej w Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarki Krajowej premii wynosi 20% kredytu otrzymanego na inwestycję, ale nie więcej niż 16% kosztów realizacji przedsięwzięcia i dwuletniej, szacunkowej oszczędności kosztów energii.